JOGI NYILATKOZAT


Az Ön által látogatott honlap üzemeltetője a Grand Trust Property Invest Consulting Hungary Kft. (a továbbiakban: Grand Property). A Grand Property – mint üzemeltető – alapvető adatait jelen honlap „Impresszum” rovatában találja meg.


A honlappal kapcsolatos alapvető szabályokat az alábbiakban rögzítjük
A www.grandproperty.hu honlap vagy bármely – a nevezett honlapról közvetlenül elérhető – honlap megnyitásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. A www.grandproperty.hu honlap vagy bármely – a nevezett honlapról közvetlenül elérhető – honlap és az azokon található valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Grand Property előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.


A www.grandproperty.hu honlapon vagy bármely – a nevezett honlapról közvetlenül elérhető – honlapon megjelenő információk, adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, pontosságáért a Grand Property felelősséget nem vállal, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért sem, amelyek a honlapok használatából, azok nem megfelelő működéséből, üzemzavarából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.


A Grand Property tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a Grand Property a honlap üzemeltetőjeként adatkezelőnek minősül. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Grand Property kizárólag a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával Ön, mint a honlap látogatója hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Grand Property nyilvántartsa és kezelje. A Grand Property az ügyfelei és a honlapot látogatók személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt bizalmasan kezel.